MENY

Bygglov.

Bygglovspanik?

Har du kört fast med din ansökan om bygglov? Jag hjälper dig med rådgivning och tar oftast vägledning av rättsfall. Ibland kan det handla om att man måste justera platsen, byggnadsarean eller komma med ett bemötande av grannars synpunkter eller kommunens granskningsyttrande. Det kan kännas som en djungel, men jag hjälper dig att reda ut det!

Jag hjälper även till med att överklaga beslut som du inte är nöjd med.  

Bygglovspanik?

Har du kört fast med din ansökan om bygglov? Jag hjälper dig med rådgivning och tar oftast vägledning av rättsfall. Ibland kan det handla om att man måste justera platsen, byggnadsarean eller komma med ett bemötande av grannars synpunkter eller kommunens granskningsyttrande. Det kan kännas som en djungel, men jag hjälper dig att reda ut det!

Såhär går det till.

Jag tar reda på vad som gäller för din fastighet. Om den ligger inom detaljplanerat område så finns det tydliga bestämmelser om vad och hur du får bygga.

Jag granskar underlaget som du har skickat in till kommunen samt de handlingar som du eventuellt har fått av kommunen. Det kan vara yttranden från grannar eller remissinstanser på kommunen.

En bedömning görs för hur du ska gå vidare med din ansökan.

Du får ett utlåtande om vad jag anser är bästa strategin framåt för att få ett bygglov. Vi går igenom planen framåt!