MENY

Jag hjälper dig att navigera rätt i tillståndsdjungeln.

Det här är Cia byggkonsult.

AB Cia byggkonsult hjälper dig att navigera rätt i tillståndsdjungeln. Jag erbjuder rådgivning och tjänster som rör bygglov, förhandsbesked och planbesked. 

Med många års erfarenhet som både bygglovsarkitekt, bygglovschef och VD på arkitektbyrå kan jag erbjuda tjänster som tar ditt projekt och din dröm vidare. 

Jag tar mig an uppdrag med stor kreativitet och gedigen kunskap om plan-och bygglagen och myndighetsutövning.

 

Det här är Cia Byggkonsult.

AB Cia byggkonsult hjälper dig att navigera rätt i tillståndsdjungeln. Jag erbjuder rådgivning och tjänster som rör bygglov, förhandsbesked och planbesked. Kort och gott, det som rör exploatering, fastighetsförädling och byggande. 

Med många års erfarenhet som både bygglovsarkitekt, enhetschef och VD på arkitektbyrå kan jag erbjuda tjänster som ska kunna ta ditt projekt och din dröm vidare. 

Att söka bygglov, förstå detaljplaner eller tolka plan- och bygglagen kan vara svårt. Lugn, jag hjälper dig.

TJÄNSTER

Har du mark du vill förädla? Jag hjälper dig att begära planbesked för att upprätta en detaljplan

Har du mark du vill förädla? Jag hjälper dig att begära planbesked för att upprätta en detaljplan

Har du mark du vill förädla? Jag hjälper dig att begära planbesked för att upprätta en detaljplan

Har du mark du vill förädla? Jag hjälper dig att begära planbesked för att upprätta en detaljplan

Cia svarar.

CIA SVARAR: EN NYHET OM NÅGOT BYGGRELATERAT SOM CIA KOMMENTERAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CIA SVARAR: EN NYHET OM NÅGOT BYGGRELATERAT SOM CIA KOMMENTERAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Så tycker mina tidigare kunder.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

– Namn Efternamn, Rådgivning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

– Namn Efternamn, Rådgivning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

– Namn Efternamn, Rådgivning