MENY

Bygglov.

Bygglovspanik?

Har du kört fast med din ansökan om bygglov? Jag hjälper dig med rådgivning! Ibland kan det handla om att man måste justera byggplatsen, byggnadsarean, komplettera ansökan, komma med ett bemötande av grannars synpunkter eller kommunens granskningsyttrande. Att ha god kännedom om plan-och bygglagen och sina rättigheter är viktigt. Det kan kännas som en djungel, men jag hjälper dig att reda ut det!

 

Bygglovspanik?

Har du kört fast med din ansökan om bygglov? Jag hjälper dig med rådgivning! Ibland kan du behöva göra en justering av din ansökan och i andra fall komma med argument som ska vara uppbackade av relevanta paragrafer i plan-och bygglagen. Jag tar ofta hjälp av rättsfall för att få bra vägledning.

Ibland kan man behöva hjälp med att bemöta grannars synpunkter eller kommunens granskningsyttrande. 

Såhär går det till.

Jag tar reda på vad som gäller för din fastighet. Om den ligger inom detaljplanerat område så finns det tydliga bestämmelser om vad och hur du får bygga.

Jag granskar det underlag som finns. Det kan vara yttranden från grannar eller remissinstanser på kommunen. Jag tar gärna hjälp av rättsfall för att bilda mig en uppfattning.

En bedömning görs för hur du ska gå vidare med din ansökan.

Du får ett utlåtande om vad jag anser är bästa strategin framåt för att få ett bygglov. Vi går igenom planen framåt!